2018-08-22, AD 2018 nr 54

Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga skäl att avskeda en polisman som dömts för hot mot tjänsteman, olovlig körning och ofredande.

Mål nr

A 150/17

Parter

Polisförbundet
mot
Staten genom Polismyndigheten

Sökord

avskedande, polis

Lagrum och SFS:nr

18 § anställningsskyddslagen

Rättsfall

AD 1992 nr 123, AD 1992 nr 38, AD 1992 nr 39, AD 1992 nr 40, AD 1992 nr 41, AD 1992 nr 42, AD 1992 nr 5, AD 1995 nr 104, AD 1995 nr 3, AD 1997 nr 13, AD 1997 nr 138, AD 2006 nr 85, AD 2009 nr 23, AD 2011 nr 29, AD 2011 nr 56 och AD 2014 nr 85

Läs domen här

AD 54/18.pdf (öppnas i nytt fönster)