2018-09-12, AD 2018 nr 56

Domen refereras inte

Mål nr

A 36/16

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
Sobona (tidigare Pacta, för ej talan) och Växjöbostäder Aktiebolag

Saken

Målet gällde uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

 

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Marie Lifvendahl