2018-09-12, AD 2018 nr 57

Domen refereras inte

Mål nr

A 103/18

Parter

Unionen
mot
Föreningen Installatörsföretagen (för ej talan) och Senecta Security Aktiebolag

Saken

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Pontus Bromander