2018-10-03, AD 2018 nr 60

Domen refereras inte

Mål nr

A 109/18

Parter

Tingvalla-Bro Fackförening
mot
SB Riv & Montage AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Hannah Edström