2018-10-10, AD 2018 nr 64

Domen refereras inte

Mål nr

A 154/17

Parter

Unionen
mot
24KARAT vårdcentral AB

Saken

Målet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Åsa Kjellberg Kahn och Elisabeth Mohlkert

Rättssekreterare: Hannah Edström