2018-10-31, AD 2018 nr 67

Domen refereras inte

Mål nr

A 113/18

Parter

Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare SULF
mot
Staten genom Örebro universitet

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens medgivande.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Sofia Rasmusson