2018-11-07, AD 2018 nr 68

Domen refereras inte

Mål nr

A 91/18

Parter

Svenska Målareförbundet
mot
KvalitetsMåleriet Sfm AB

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Martina Sjölund