2018-11-21, AD 2018 nr 70

Domen refereras inte

Mål nr

A 102/18

Parter

Hotell- och restaurangfacket
mot
FastKeeper AB

Saken

Målet gällde brott mot föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Hannah Edström
Rättssekreterare: Peter Edin