2018-11-21, AD 2018 nr 71

Domen refereras inte

Mål nr

A 95/18

Parter

Tingvalla-Bro Fackförening
mot
Djurstedts Sverige AB i konkurs

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Sofia Rasmusson