2018-11-21, AD 2018 nr 72

Domen refereras inte

Mål nr

A 107/18

Parter

Unionen
mot
Savana Invest AB

Saken

Målet gällde turordningsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Martina Sjölund
Rättssekreterare: Sofia Rasmusson