2018-11-21, AD 2018 nr 73

Domen refereras inte

Mål nr

A 93/18

Parter

Stockholms Lokala Samorganisation
mot
Kerub Stockholm AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Sofia Rasmusson