2018-11-28, AD 2018 nr 74

Ett bolag har avslutat en kvinnas provanställning, efter att hon under viss del av prövotiden varit deltidssjukskriven med anledning av graviditet, påbörjat heltidssjukskrivning/föräldraledighet och därefter fött barn. Arbetsdomstolen har bedömt att det inte visats omständigheter som ger anledning att anta att avslutandet av provanställningen haft samband med graviditeten.

Mål nr

A 15/17

Parter

Diskrimineringsombudsmannen
mot
BiTA Service Management AB

Sökord

diskriminering, könsdiskriminering, graviditet, provanställning

Lagrum och SFS:nr

18 kap. 6 §, 7 § och 14 § rättegångsbalken (1942:740) 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall

AD 2002 nr 45, AD 2011 nr 22, EU-domstolens dom Dekker, C-177/88, EU:C:1990:383

Läs domen här

AD 74/18.pdf (öppnas i nytt fönster)