2018-12-05, AD 2018 nr 75

Domen refereras inte

Mål nr

B 29/18

Parter

M.S.
mot
P.A.


Överklagade avgörandet: Hudiksvalls tingsrätts dom den 3 april 2018 i mål nr T 1480-17

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Claes-Göran Sundberg, Joanna Román, Claes Frankhammar, Helena Linde, Ronny Wenngren och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: David Sandström