2018-12-19, AD 2018 nr 78

Fråga om ett lettiskt bolag, som tecknat hängavtal till byggavtalet, brutit mot kollektivavtalet genom att inte iaktta byggavtalets löne-, ersättnings- och arbetstidsbestämmelser samt byggavtalets regler om lönespecifikationer och om att löpande lämna granskningsuppgifter och därutöver om bolaget förhandlingsvägrat. Arbetsdomstolen har funnit att bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att bl.a. inte följa byggavtalets regler om lön och att det allmänna skadeståndet i den delen ska bestämmas med beaktande av den förtjänst bolaget gjort genom att betala för låga timlöner.

Mål nr

A 49/17

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
SIA "BTK Buve"

Sökord

kollektivavtalsbrott, hängavtal

Rättsfall

AD 1982 nr 114, AD 2001 nr 82, AD 2009 nr 54, AD 2010 nr 87, AD 2014 nr 31

Läs domen här

AD 78/18.pdf (öppnas i nytt fönster)