2018-12-19, AD 2018 nr 79

En taxiförare väckte talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med krav på obetald lön. Arbetsgivaren invände att lön betalats bl.a. genom att taxiföraren fått behålla kontantersättningar från kunder i taxirörelsen. Fråga om vem av parterna som har bevisbördan vid tvist om betalning, redovisning, av de omtvistade kontantersättningarna har skett. Även fråga om lönebetalning skett på annat sätt. Vidare fråga om rättegångskostnadernas fördelning.

Mål nr

B 12/18

Parter

Sollentuna Cab AB i konkurs
mot
E.K.

Sökord

taxiförare, kontantbetalning, redovisningsmedel, lön, rättegångskostnader

Lagrum och SFS:nr

18 kap 6, 7 och 14 §§ rättegångsbalken, 5 kap 2 § arbetstvistlagen

Rättsfall

AD 1981 nr 46, AD 2012 nr 88

Läs domen här

AD 79/18.pdf (öppnas i nytt fönster)