2018-12-19, AD 2018 nr 81

Domen refereras inte

Mål nr

A 114/18

Parter

Seko, Service- och kommunikationsfacket
mot
Almega Tjänsteförbunden och Solreneriet AB

Saken

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Peter Edin