2022-12-07, AD 2022 nr 54

Domen refereras inte

Mål nr

A 71/22

Parter

Seko, Service- och kommunikationsfacket
mot
Staten genom Kriminalvården

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson