2014-01-15, AD 2014 nr 2

En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal i förhållande till organisationen. Fråga om avvisning av talan på grund av att arbetsgivaren inte har följt förhandlingsordningen i kollektivavtalet.

Mål nr

B 127/12

Läs beslutet här

AD 2/14.pdf (öppnas i nytt fönster)