2014-02-05, AD 2014 nr 12

Fråga dels om en arbetstagare som tidigare varit vd och fått en ny anställning som Senior Advisor omfattats av företagsledarundantaget i 1 § anställningsskyddslagen eller inte, dels om arbetsgivaren har haft skäl för att med omedelbar verkan skilja arbetstagaren från anställningen.

Mål nr

B 29/13

Läs domen här

AD 12/14.pdf (öppnas i nytt fönster)