2014-03-05, AD 2014 nr 20

Fråga om det har förelegat grund för att häva verkställande direktörs anställningsavtal samt om den verkställande direktören genom oaktsamhet skadat bolaget och därmed gjort sig skyldig att utge skadestånd till bolaget. Fråga också om från vilken tidpunkt ränta ska utgå för ekonomiskt skadestånd avseende anställningsförmåner.

Mål nr

B 116/11

Läs domen här

AD 20/14.pdf (öppnas i nytt fönster)