2014-03-12, AD 2014 nr 24

Fråga om skäl för avskedande förelegat. Tvisten avser huvudsakligen om det är visat att en arbetstagare varit den som gjort nio kassaregistreringar av försäljning av luncher utan att det faktiskt skett en försäljning, varigenom det uppstått en redovisningsmässig brist i kassan.

Mål nr

A 93/13

Läs domen här

AD 24/14.pdf (öppnas i nytt fönster)