2014-04-30, AD 2014 nr 35

Fråga om två bolag brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet för måleriyrket som ger ombud för avtalsparterna rätt att för kontroll av avtalets efterlevnad besöka arbetsplatserna och erhålla nödvändiga upplysningar.

Mål nr

A 86/13 och A 87/13

Läs domen här

AD 35/14.pdf (öppnas i nytt fönster)