2014-06-11, AD 2014 nr 43

Fråga om jämkning av rättshjälpsavgift avseende kostnader som upparbetats innan ansökan om jämkning har gjorts.

Mål nr

B 124/14

Läs beslutet här

AD 43/14.pdf (öppnas i nytt fönster)