2014-07-23, AD 2014 nr 48

Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt gällande arbetsmiljöförfattningar och inte samverkat med skyddsombudet på så sätt att denne saknat en plattform att verka ifrån?

Mål nr

A 100/13

Läs domen här

AD 48/14.pdf (öppnas i nytt fönster)