2014-10-22, AD 2014 nr 69

Arbetsdomstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa närmare angivna förutsättningar, vid tillämpning av en kollektivavtalsbestämmelse om förlängd uppsägningstid hos förvärvaren, inte beakta anställningstid hos överlåtaren.

Mål nr

A 40/12 och A 100/12

Läs beslutet här

AD 69/14.pdf (öppnas i nytt fönster)