2014-12-10, AD 2014 nr 88

Fråga om preskription. Den huvudsakliga tvistefrågan har rört om arbetsgivaren varit förhandlingsskyldig avseende det krav arbetsgivaren riktat mot arbetstagaren enligt den förhandlingsordning som gällt enligt ett s.k. hängavtal.

Mål nr

A 45/14

Läs domen här

AD 88/14.pdf (öppnas i nytt fönster)