2014-12-10, AD 2014 nr 89

Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en befälhavare som inte stannat och vänt fartyget i samband med en man överbord-händelse.

Mål nr

B 77/14

Läs domen här

AD 89/14.pdf (öppnas i nytt fönster)