2015-01-14, AD 2015 nr 2

Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes.

Mål nr

A 199/13

Läs beslutet här

AD 2/15.pdf (öppnas i nytt fönster)