2015-04-22, AD 2015 nr 26

En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen. Fråga även om arbetsgivaren har skiljt läraren från hennes anställning eller om läraren frivilligt frånträtt anställningen.

Mål nr

B 136/13

Läs domen här

AD 26/15.pdf (öppnas i nytt fönster)