2015-11-11, AD 2015 nr 66

Målet gäller tolkning av löneavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen. Tvist har uppkommit i fråga om bestämmelsen om lönepott för lokal förhandling i löneavtalet har innebörden att det krävs en överenskommelse mellan lokala parter för att lönepotten ska kunna avsättas på nivån juridisk person.

Mål nr

A 164/14

Läs domen här

AD 66/15.pdf (öppnas i nytt fönster)