2015-12-16, AD 2015 nr 74

Kollektivavtalstolkning. Tvist har uppkommit bl.a. om vissa delar i en på visst sätt beräknad resultatbonus ska ingå som en rörlig lönedel (P) i det genomsnittliga förtjänstläget enligt § 4 mom 2 bemanningsavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att så inte är fallet.

Mål nr

A 140/14

Läs mellandomen här

AD 74/15.pdf (öppnas i nytt fönster)