2018-01-10, AD 2018 nr 3

Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en föreskrift om skiljeförfarande i en bolagsordning har samma verkan som ett skiljeavtal gäller bara tvister där bolaget är part på ena sidan och där styrelsen, aktieägare eller bolagsfunktionär för talan i egenskap av styrelse, aktieägare eller bolagsfunktionär. En arbetstvist mellan bolaget och en arbetstagare, som i och för sig också varit aktieägare och styrelseledamot, om anspråk som har sin grund i anställningsförhållandet, som inte avsett verkställande direktör, har således inte ansetts omfattad av bestämmelsen.

Mål nr

B 83/17

Parter

P.D.
mot
A.D. och Rodahl Marin R.D. Aktiebolag

Sökord

skiljeförfarande, bolagsordning, skiljeklausul, skiljeavtal, rättegångshinder, ombudsjäv, aktiebolagslagen

Lagrum och SFS:nr

7 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Läs beslutet här

AD 3/18.pdf (öppnas i nytt fönster)