2018-01-17, AD 2018 nr 4

Kollektivavtal gäller mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren. Arbetstagarorganisationen begärde att få ta del av önskemål om nya positioner, s.k. biddingar, som arbetstagarna lämnat till arbetsgivaren. Fråga om arbetsgivaren brutit mot 19 § medbestämmandelagen genom att inte låta organisationen ta del av uppgifterna.

Mål nr

A 17/17

Parter

Svensk Pilotförening
mot
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sökord

informationsskyldighet

Lagrum och SFS:nr

19 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Rättsfall

AD 1981 nr 166, AD 1982 nr 7, AD 1989 nr 94, AD 1992 nr 16

Läs domen här

AD 4/18.pdf (öppnas i nytt fönster)