2018-02-07, AD 2018 nr 7

Fråga om från vilken tidpunkt frist för preskription ska börja löpa. Enligt arbetstagarna ska fristen räknas från den dag då bolaget skulle ha utbetalat slutlön – förfallodagen. Enligt bolaget ska fristen i stället räknas från den dag då en lokal förhandling avslutades i oenighet.

Mål nr

B 60/17

Parter

R.G. m.fl.
mot
EuroMaint Rail AB

Sökord

preskription, fordran, slutlön

Lagrum och SFS:nr

64 och 66 §§ medbestämmandelagen (1976:580)

Rättsfall

AD 1971 nr 12, AD 1980 nr 109 och AD 2004 nr 8

Läs domen här

AD 7/18.pdf (öppnas i nytt fönster)