2018-04-11, AD 2018 nr 19

Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en kvinnlig lärarvikarie framför allt genom att uppställa ett krav på att handhälsa även på manliga kollegor.

Mål nr

A 12/17

Parter

Unionen
mot
Almega Tjänsteföretagen och Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

Sökord

skadestånd, Europakonventionen, diskriminering, diskrimineringsersättning, religion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, handskakning

Lagrum

2 kap. 19 § regeringsformen, 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567), 2 kap. 1, 2, 5 – 7§§ diskrimineringslagen, 3 kap. 14 – 16 diskrimineringslagen, 5 kap. 1 § diskrimineringslagen, 6 kap. 3 § diskrimineringslagen, 1 kap. 4 och 5 §§ skollagen (2010:800),1 kap. 11 § skollagen (2010:800), 6 kap. 6 – 8 §§ skollagen

Rättsfall

Arbetsdomstolen AD 2014 nr 28, Högsta domstolen NJA 2006 nr 170, Europadomstolen m.m. Arrowsmith, no. 7050/75, Europakommissionen 12 oktober 1978 Lautsi m.fl. mot Italien, no. 30814/06, dom den 18 mars 2011, Eweida m.fl. mot Storbritannien, nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10, dom den 15 januari 2013, EU-domstolen Dom O’Flynn, C-237/94, EU:C:1996:206, Dom Achbita m.fl., C 157/15, EU:C:2017:203, Dom Bougnaoui m.fl., C-188/15, EU:C:2017:204

Läs domen här

AD 19/18.pdf (öppnas i nytt fönster)