2018-04-25, AD 2018 nr 25

Tre arbetstagare vid ett logistikföretag har sagt upp sig för att arbeta hos ett konkurrerande företag. Fråga om arbetstagarna under sin anställning hos logistikföretaget brutit mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen och om de därför är skyldiga att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till bolaget. Även fråga om det nya företaget är skadeståndsskyldigt mot logistikföretaget för att i strid med företagshemlighetslagen ha röjt och utnyttjat företagshemligheter som angripits av arbetstagarna.

Mål nr

A 90/19

Parter

Mål I
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och XR Logistik AB
mot
Mål I

  1. Unionen
  2. P.Å.J:s dödsbo
  3. T.L.

Mål II
T.A.
Mål III
Tima Logistik AB

Sökord

lojalitetsplikt, företagshemligheter, konkurrerande verksamhet, principalansvar, ekonomiskt skadestånd, utebliven vinst, solidariskt ansvar

Lagrum och SFS:nr

6 kap. 4 § skadeståndslagen, 61 § medbestämmandelagen, 7-9 §§ företagshemlighetslagen

Rättsfall

NJA 2017 s. 9, NJA 1979 s. 773, NJA 2016 s. 1176, AD 2017 nr 12, AD 2017 nr 22, AD 2013 nr 24

Läs domen här

AD 25/18.pdf (öppnas i nytt fönster)