2018-05-09, AD 2018 nr 28

En civilanställd hos Försvarsmakten tog med sig sin flickvän in i den anläggning, ett militärt skyddsobjekt, där han arbetade. Flickvännen hade inte något särskilt tillträdestillstånd, vilket är ett krav för att utomstående ska få besöka anläggningen. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning.

Mål nr

A 73/17

Parter

Försvarsförbundet
mot
Staten genom Försvarsmakten

Sökord

Ogiltigförklaring av uppsägning, säkerhetsskydd, säkerhetsklassad befattning

Lagrum och SFS:nr

7 § lag (1982:80) om anställningsskydd

Läs domen här 

AD 28/18.pdf (öppnas i nytt fönster)