2018-06-20, AD 2018 nr 41

En fotograf vid ett mediaföretag har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fotografen har inte ansetts ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som bl.a. skrivande journalist och videoreporter.

Mål nr

A 78/17

Parter

Svenska Journalistförbundet
mot
Medieföretagen och Östgöta Media AB

Sökord

tillräckliga kvalifikationer

Lagrum och SFS:nr

7 och 22 §§ anställningsskyddslagen

Rättsfall

AD 2016 nr 15, AD 2013 nr 67, AD 2011 nr 5, AD 1998 nr 94

Läs domen här

AD 41/18.pdf (öppnas i nytt fönster)