2018-07-04, AD 2018 nr 45

En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på sin fritid som ordförande i en ideell förening som bl.a. ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för våld i nära relationer. Arbetsdomstolen har funnit att engagemanget som ordförande i föreningen är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Mål nr

A 71/17

Parter

Polisförbundet
mot
Staten genom Polismyndigheten

Sökord

bisyssla, polis

Lagrum och SFS:nr

7 § och 7 c § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Rättsfall

AD 1989 nr 123, AD 1995 nr 122, AD 2004 nr 108, AD 2005 nr 55, AD 2011 nr 83, AD 2014 nr 45, AD 2017 nr 27, AD 2017 nr 28, AD 2017 nr 43

Läs domen här

AD 45/18.pdf (öppnas i nytt fönster)