2018-09-05, AD 2018 nr 55

En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en kontorsplats hos arbetsgivaren. Han har med hänvisning till detta, som facklig förtroendeman inte fått behålla den reskostnadsersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, som han tidigare fått i enlighet med byggavtalet. Tvisten har huvudsakligen rört om arbetsgivaren därigenom brutit mot löneskyddet i 4 § förtroendemannalagen och därutöver brutit mot underrättelse- och varselskyldigheten i 5 § förtroendemannalagen.

Mål nr

A 157/16

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige AB

Sökord

bibehållna anställningsförmåner, förtroendemannalagen, löneskydd, reskostnadsersättning, underrättelse- och varselskyldigheten

Lagrum och SFS:nr

4 och 5 §§ lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Rättsfall

AD 1981 nr 147, AD 1984 nr 37

Läs domen här

AD 55/18.pdf (öppnas i nytt fönster)