2018-09-19, AD 2018 nr 58

Bevisvärdering vid prövning av yrkande om interimistiskt förordnande att anställning trots avskedande ska bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts.

Mål nr

B 74/18

Parter

Baneservice Skandinavia AB
mot
M.M.

Sökord

Interimistiskt förordnande

Lagrum och SFS:nr

18 § och 35 § anställningsskyddslagen.

Rättsfall

AD 2009 nr 59, AD 2004 nr 109, AD 1999 nr 13, AD 1981 nr 20

Läs beslutet här

AD 58/18.pdf (öppnas i nytt fönster)