2018-10-05, AD 2018 nr 61

Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken föreligger avseende en s.k. värvningsklausul för dataspelsutvecklare.

Mål nr

B 88/18

Parter

Neon Giant AB och A.B.
mot
MachineGames Sweden AB

Sökord

interimistiskt förordnande, säkerhetsåtgärd, dataspelsutvecklare, värvningsklausul, konkurrensklausul, vite.

Lagrum och SFS:nr

15 kap. 3 § rättegångsbalken, 36 § och 38 § avtalslagen

Rättsfall

AD 1994 nr 65, AD 2015 nr 8, AD 2017 nr 57

Läs beslutet här

AD 61/18.pdf (öppnas i nytt fönster)