2018-10-24, AD 2018 nr 65

I väg- och banavtalet finns en bestämmelse om lönegranskning som ger den lokala fackliga organisationen rätt att fortlöpande granska löneförhållandena och ta del av avlöningslistor. Fråga om ett bolag brutit mot avtalet genom att inte låta förbundets fackliga förtroendemän ta del av begärda avlöningslistor med löneuppgifter som kan knytas till identifierbara arbetstagare, såvitt avser utanförstående arbetstagare och om det skulle ha varit i strid med den tidigare gällande personuppgiftslagen att lämna ut de omtvistade uppgifterna. Arbetsdomstolen har funnit att en behandling av personuppgifterna, genom att lämna ut uppgifterna till förbundet, skulle ha varit tillåten enligt 10 § f) personuppgiftslagen och att bolaget därmed gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte lämna ut uppgifterna.

Mål nr

A 57/17

Parter

Seko, Service- och kommunikationsfacket
mot
Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB

Sökord

behandling av personuppgifter, lönegranskning

Lagrum och SFS:nr

10 § personuppgiftslagen (1998:204)

Rättsfall

AD 2010 nr 87

Läs domen här

AD 65/18.pdf (öppnas i nytt fönster)