2018-10-24, AD 2018 nr 66

En arbetstagare har varit oense med sin arbetsgivare om semesterförläggningen. Han har sedan varit frånvarande från arbetet under en vecka i strid med arbetsgivarens uttryckliga besked. Fråga om arbetstagaren avslutat anställningen själv eller om arbetsgivaren skilt honom från anställningen. Även fråga om det funnits skäl för avskedande eller uppsägning till följd av hans frånvaro.

Mål nr

B 1/18

Parter

Mat-Expressen i Kalmar AB
mot
J.K.

Sökord

olovlig frånvaro, avskedande, formaliafel, konsekvensskadestånd

Lagrum och SFS:nr

18 §, 19 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 1976 nr 93, AD 1980 nr 140, AD 1981 nr 46, AD 1988 nr 68, AD 1991 nr 85, AD 1999 nr 108, AD 2002 nr 35, AD 2006 nr 13, AD 2006 nr 44, AD 2011 nr 71, AD 2014 nr 13, AD 2015 nr 26, AD 2015 nr 68, AD 2016 nr 63

Läs domen här

AD 66/18.pdf (öppnas i nytt fönster)