2018-12-05, AD 2018 nr 76

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning och därvid dels fråga om det varit fråga om arbetsbrist eller s.k. fingerad arbetsbrist, dels fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Mål nr

B 133/17

Parter

K.G.
mot
Kosta Boda Art Hotel AB

Sökord

uppsägning, fingerad arbetsbrist, omplaceringsskyldighet

Lagrum och SFS:nr

7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 1980 nr 133, AD 2003 nr 14, AD 2012 nr 67, AD 2017 nr 58

Läs domen här

AD 76/18.pdf (öppnas i nytt fönster)