2018-12-19, AD 2018 nr 77

En helikoptertekniker har gått en utbildning som arbetsgivaren betalat. Fråga om arbetsgivaren och teknikern träffat ett muntligt avtal om att teknikern skulle återbetala delar av arbetsgivarens kostnader för utbildningen, för det fall han inte stannade kvar i anställningen under viss tid. Arbetsdomstolen har funnit att parterna inte enats om de villkor som parterna önskade få reglerade genom avtalet och att något avtal därför inte träffats.

Mål nr

B 42/18

Parter

G.S.
mot
Heliair Sweden AB

Sökord

avtal

Rättsfall

AD 1991 nr 38, AD 1992 nr 67, AD 1994 nr 157, AD 2002 nr 15

Läs domen här

AD 77/18.pdf (öppnas i nytt fönster)