2019-01-16, AD 2019 nr 2

Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl av en arbetstagare med lång anställningstid. Därvid även fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren vid upprepade tillfällen under en längre period allvarligt brutit mot sina skyldigheter i anställningen genom ett stort antal fall av arbetsvägran och genom att ha uppträtt sarkastiskt och otrevligt mot sina närmaste chefer. Vidare fråga om arbetsgivaren har haft särskilda skäl enligt 34 § 2 st. anställningsskyddslagen för att stänga av arbetstagaren från arbete under viss tid.

Mål nr

A 33/18

Parter

Unionen
mot
Almega Tjänsteföretagen och Anticimex Aktiebolag

Sökord

Uppsägning, personliga skäl, omplaceringsskyldighet, avstängning

Lagrum och SFS:nr

7 och 34 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 1978 nr 6, AD 1978 nr 117, AD 2010 nr 62, AD 2017 nr 3, AD 2017 nr 49

Läs domen här

AD 2/19.pdf (öppnas i nytt fönster)