2021-05-12, AD 2021 nr 21

En polis åkte på en semesterresa till Seychellerna under en period som endast delvis omfattades av för honom beviljad semester. Under bortavaron sjukanmälde han sig till arbetsgivaren för den vecka av resan för vilken han inte beviljats semester. Efter återkomsten till arbetet avskedades han från sin anställning med hänvisning till olovlig frånvaro. Arbetsdomstolen har funnit utrett att arbetstagaren inte var arbetsoförmögen på grund av sjukdom och att avskedandet varit lagligen grundat.

Mål nr

A 109/20

Parter

Svenska Polisförbundet
mot
Staten genom Polismyndigheten

Sökord

avskedande, ogiltigförklaring, semester, olovlig frånvaro, sjukanmälan, polis, sjukdom

Lagrum och SFS:nr

18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 2002 nr 35, AD 2018 nr 66

Läs domen här

AD 21/21.pdf (öppnas i nytt fönster)