2022-11-23, AD 2022 nr 49

En anställd hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen inte längre godkänts för säkerhetsklassad anställning. Arbetstagaren har avstängts från arbetet, men tvistigt hur länge och om avstängningen varit otillåten och skadeståndsgrundande som stridande mot bl.a. villkorsavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att avstängning av en statsanställd ska, i enlighet med 12 kap. 7 § regeringsformen, ha stöd i en bestämmelse som meddelats i lag, att regeln om avstängning i villkorsavtalet inte har stöd i lag och att det inte funnits något rätt till allmänt skadestånd för otillåten avstängning. Arbetstagaren har så småningom sagts upp. Enligt Arbetsdomstolen har staten inte lyckats visa att arbetstagaren agerat som staten påstått och att det därmed inte funnits saklig grund för uppsägningen, som ogiltigförklarats. Därutöver fråga om del av talan om skadestånd för otillåten avstängning ska avvisas och om brott mot 11 § medbestämmandelagen.

Mål nr

A 48/20 och A 85/21

Parter

A 48/20
OFR/P genom Polisförbundet
mot
Staten genom Arbetsgivarverket

A 85/21
Polisförbundet
mot
Staten genom Polismyndigheten

Sökord

avstängning, uppsägning, säkerhetsprövning, förhandlingsskyldighet

Lagrum och SFS:nr

12 kap. 7 § regeringsformen (1974:152), 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Rättsfall

AD 2022 nr 3, AD 2021 nr 63, AD 2019 nr 39, AD 2012 nr 74, AD 1998 nr 153, AD 1992 nr 133, AD 1986 nr 53, AD 1983 nr 63, AD 1982 nr 99, AD 1982 nr 29, AD 1978 nr 89

Läs domen här

AD 49/22.pdf (öppnas i nytt fönster)