2022-12-07, AD 2022 nr 52

I måleriavtalet finns alternativa kompetenskrav för att en arbetsgivare ska få anställa en målare. Fråga bland annat om måleriavtalet innebär att det alternativa kravet på fyra års yrkeserfarenhet som målare enbart kan uppfyllas genom måleriarbete hos arbetsgivare som då varit bunden av måleriavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att kravet kan uppfyllas genom arbete även hos arbetsgivare som inte varit bunden av måleriavtalet, att de i målet aktuella arbetstagarna uppfyllt detta krav och att företaget i fråga därför inte brutit mot kollektivavtalet.

Mål nr

A 182/21

Parter

Svenska Målareförbundet
mot
Måleriföretagen i Sverige och Jobbax AB

Sökord

kollektivavtalstolkning, måleriavtalet

Läs domen här

AD 52/22.pdf (öppnas i nytt fönster)